DET DU IKKE SER!
Du kan ikke stjele
Vi sikrer dine verdier
Tåkesikring kan installeres overalt
UNIK DNA SPORING
MED TÅKESIKRING

Om oss

No-Access er et selskap med klare visjoner.
Du kan ikke stjele det du ikke ser!

Introduksjon

Med våre løsninger sikrer du verdiene dine på en helt ny måte

Når man sikrer verdier finnes det mange virkemidler. Preventive løsninger som sikkerhetslåser og alarmer er viktige hinder når gjerningsmennene kommer. Allikevel er det ikke alltid nok for å hindre ran og tyveri.

I mange tilfeller dokumenterer overvåkingskameraer gjerningsmennene slik at Politi evt. kan spore opp tapte verdier. Det er slik at de fleste vinnings-kriminelle anmeldelsene blir henlagt. Tapet er konstatert og forsikringsselskapene dekker som regel mesteparten av det tapet man blir påført. I enkelte tilfeller er tapte verdier uerstattelige.

Et forsikringsoppgjør dekker ikke opp for de verdier som er tapt selv om man får utdelt erstatning. Det være seg samleobjekter, kunst, etc. Smokecloak Systemet fungerer ved å fjerne lovbryternes muligheten til å finne produktene i lokalene. Lovbryterens hovedmål; bryte seg inn, finne, fjerne og unnslippe raskt blir overflødig og hjernen vil i løpet av millisekunder ha evaluert fiendtligheten i dette miljøet og man vil umiddelbart rømme lokalene. Dette er en svært formålstjenlig bortvising og effektiv beskyttelse av produkt, varer og verdisaker.

Kontakt oss for demonstrasjon av våre løsninger.

Våre medarbeidere

Tore Holmstrøm

Daglig leder

Thomas Edvardsen

Teknisk ansvarlig

Øyvind Wandsvik

Administrasjon

Sertifiserte Teknikere

Service og installasjon

Sertifisering

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) ble opprettet i 1977 av forsikrings-selskapene i Norge.

Formålet med det var å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader.

Klikk for å åpne PDF


Godkjennelse/Sertifisering

DNV-GL et et av verdens ledende sertifiseringshus. 

De bistår bedrifter med å sikre ytelsen til deres organisasjoner, produkter, medarbeidere, fasiliteter og forsyningskjeder gjennon sertifisering og opplæringstjenester.


Godkjennelse/Sertifisering 

 

Tåkesikring

Det mest kostnadseffektive sikkerhetstiltak
Kan brukes overalt

Kort Introduksjon

Tåkemaskinen bruker væske som består av glykol og polyglykol blandet med destillert vann. Tåken er så tett at du ikke kan se gjennom den.

Markedet for bruk av tåkesikring som et tyveri forebyggende verktøy kom på grunn av en økning i ran og innbrudd og gjerningsmennenes evne til å omgå eksisterende fysiske sikkerhetstiltak, ofte ved å bare øke voldsnivået for å få innpass.

Tyverialarmer har ofte en forsinkelse på flere minutter før politi eller privat sikkerhet er i stand til å respondere. Hvilket betyr at en godt organisert gjerningsmann har tid til å gå inn og ta hva han er ute etter.

Kamera overvåkning og opptaksutstyr har ingen nytteverdi ettersom gjerningsmenn rutinemessig skjuler sin identitet.

Smokecloak Demo video 1

Preventivt og effektivt

Det første tåkesikrings system ble designet, produsert og installert av Concept Engineering i 1974 for å beskytte gull barer i spesielle hvelv.

Tåken fordampes og deretter kondenseres i fri luft for å frembringe den karakteristiske røyk etterligningen. Partiklene som produseres er i gjennomsnitt 0,2 til 2,0 mikrometer i diameter, noe som betyr at tåken legger seg svært sakte (og derfor har utmerket levetid).

Det betyr også at partikkelrester og forurensning ikke er tilstede.

Tåkesikrings systemer blir brukt i en rekke bransjer, inkludert banker, gullsmeder, butikklokaler, tellesentraler, kontorer og private hjem.

Smokecloak Demo video 2

 

 

 

TÅKESIKRING KAN INSTALLERES OVERALT

MED VÅRE LØSNINGER SIKRES DINE VERDIER

Du kan finne ut mer ved sjekke ut FAQ eller nyheter/blog

NO-ACCESS FAQ    NO-ACCESS NYHETER

 

 

 

Norges største banker sikrer sine verdier med

SmokeCloak tåkesikring fra No-Access AS

Expert gikk fra 30 til 3

innbrudd med tåkesikring

Sett ikke din sikkerhet i penger,

men sett dine penger i sikkerhet

Kontakt oss

Vi svarer på alle henvendelser så hurtig det lar seg gjøre

Kontakt oss

  Verkseier Furulundsvei 25, 0668 Oslo

  (+47) 948 21 733

  (+47) 22 38 90 20

  Mandag - Fredag 08-16:00

  post@no-access.no

Web skjema